Význam barev a pásků

pásek = obi

Bílé OBI – SHIRO OBI
Bílá barva označuje nevinnost, označuje takového cvičence, kterého duše a vědomí je netknuté a prázdné a nezná žádné aspekty učení BUDO. Ukazuje cvičence, který neví nic z bojových technik. To vše je barva začátečníků na cestě za učením a poznáním.

Žluté OBI – KIIRO OBI
Žlutá je barva slunce, světla a plodnosti. Takže žlutá je barva těchto cvičenců, pro kterých začne slunce zářit, kteří ve svojí duši mají pochopení a šikovnost je východ slunce, úsvit, svítání do nového dne.

Oranžové OBI – DAIDAIIRO OBI
Oranžová barva je také barva zářícího slunce. Lépe řečeno barva zapadajícího slunce. Oranžové OBI potom označuje cvičence, který záblesk slunce už dozřel a u kterého šikovnost, pochopení se obrací k novému horizontu učení.

Zelené OBI – MIDORI OBI
Je to barva rostlin, trávy a lesa. Zelená barva patří tomu, kdo je schopný zpracovat světlo. Jeho duch už je schopný zřením tvořit nové myšlenky a koho znalost hledá nové a nové řešení.

Modré, fialové OBI – AORI OBI
Je to barva dálek , nebe a oceánu. Toto OBI si zaslouží ten, koho snažení a touha už sahají k horizontům poznání, koho duše se blíží k hlubinám moře, ale nebylo dosud nalezeno tajemství hlubin.

Hnědé OBI – CHAIRO OBI
Hnědá je barva země, je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, kterého technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.

Černé OBI – KURO OBI
Černá je barva všech barev (neodráží fyzikální zákony). Označuje člověka, který získal takové charakterové vlastnosti a dovedností úroveň, ke kterému je potřebné přejít několik metrů cesty KARATEDO. Černá barva není barvou vítězství, ale noci a která ukazuje, že den, který začínal žlutou barvou slunce, a končil černou barvou noci je na konci a začíná nový den. Cesta BUDO – KA nekončí, ale teprve začíná.

Obi vyznačuje technické vědomosti majitele. Nejdůležitější je, že poukazuje na duševní a charakterové vlastnosti. Kruhový tvar pásu má také symbol stále se vracející se dlouhé cesty, kterou nevinný začátečník přejde, aby dosáhl duševní harmonie a pohody. Obi a Gi jsou symbolem a znakem vnitřní úrovně. BUDOKA cvičence na cestě za poznáním bojových umění. Také určují úroveň šikovnosti, moudrosti, charakteru, ale i čistoty.

Podle F. KENDE