Členství

Členem oddílu se může stát každý, kdo se řádně přihlásí jako člen oddílu a nechá se zaregistrovat v databázi ČSKe jako člen organizace.Dále je nutné podle zvláštních směrnic oddílu, podepsat smlouvu o členství, která je závazná pro další činnost v oblasti karate clubu. Po podepsání smlouvy clubu je možné, aby se student našeho oddílu karate mohl účastnit různých soutěží karate.Podmínky účasti na soutěžích a členství jsou dány zvláštním ujednáním ( interní řády a sportovní smlouva), představenstvem mateřského oddílu karate.Jedná se výhradně o to, aby členové oddílu po svém případném sportovním úspěchu mateřský oddíl neopouštěli a svévolně se nenechali přeřadit do jiného oddílu.